Vad betyder den blinkande lysdioden på mitt MF823 USB-modem?

(248)

“Lysdioden betyder:

Rött ljus = Modemet är påslaget men inte anslutet till internet

Blått ljus = Modemet har hittat 3G/2G-nätet

Blinkande blått ljus = Skickar/tar emot data via 3G/2G

Grönt ljus = Modemet har hittat 4G-nätet

Blinkande grönt ljus = Skickar/tar emot data via 4G”

Läs fler frågor och svar