Jag hittar inte eller kan inte ansluta till WiFi-nätverket på min MF93D eller MF910?

(6748)

“Det kan finnas flera orsaker till att man inte hittar WiFi-nätverket, de flesta av dessa orsaker är att man gjort några ändringar av WiFi-inställningarna. För att komma till rätta med de vanligaste inställningarna som kan ställa till problem så rekommenderar vi följande.

Tryck på WPS-knappen på routern så ser man namnet på ditt nätverk och lösenordet. Problemet kan bero på att man bytt namn på nätverket eller lösenordet, det nuvarande uppgifterna syns i displayen.

Problem med att man inte hittar nätverket kan bero på att man ändrat så att nätverket inte är synligt, dvs att det inte syns när man gör en sökning efter tillgängliga WiFi-nätverk. Man måste i så fall manuellt ange nätverkets namn (som syns i displayen när man tryckt på WPS-knappen) när man ska ansluta till routerns WiFi-näteverk. För att ändra så att nätverket är synligt måste man logga in på routerns administratörssida och ändra denna inställning. För att ändra inställningen ska man se till att man är ansluten till routern och sedan öppna en webbläsare. I webbläsaren anger man adressen http://192.168.32.1 eller http://192.168.0.1 (beroende på vilken versioner man använder). Man måste sedan ange ett lösenord för att logga in på routern, om man inte ändrat lösenordet så är det “”admin””. Inne på routerns hemsida ska man klicka på Inställningar och sedan WiFi-inställningar för nå sidan med inställning för “”Synligt WiFi-namn””, se till att den är aktiverad. Klicka på “”Aktiverad”” och sedan “”Verkställ”” för att ändra inställningen så att nätverket är synligt.

Om man inte kan ansluta till WiFi-nätverket så kan detta även bero på att den enhet man försöker ansluta inte är kompatibel med den WiFi-frekvens som routern är inställd på. För att komma runt detta problem så bör man ansluta routern med en USB-kabel till sin dator, routern fungerar då i praktiken som ett USB-modem och behöver inte WiFi för att anslutas till datorn. När routern väl är ansluten till datorn kan inställningarna för WiFi-frekvensen ändras.

För att ändra inställningarna för WiFi-frekvens ska man se till att man är ansluten till routern och sedan öppna en webbläsare. I webbläsaren anger man adressen http://192.168.32.1 eller http://192.168.0.1 (beroende på vilken versioner man använder). Man måste sedan ange ett lösenord för att logga in på routern, om man inte ändrat lösenordet så är det “”admin””. Inne på routerns hemsida ska man klicka på Inställningar, WiFi-inställningar och Avancerade. Inne i denna meny så rekommenderar vi att man använder 2,4 GHz och 5 GHz som alternativ om man är osäker på vilka frekvenser de enheter man ska ansluta är kompatibla med. Ändra frekvensen till detta genom att klicka på alternativet “”2,4 GHz och 5 GHz”” och sedan “”Verkställ””.”

Läs fler frågor och svar